THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ TIN HỌC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

12 tháng 4, 2019
Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học - VNUF Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo về việc mở lớp cấp chứng chỉ Tin học Ứng dụng CNTT cơ bản cho toàn thể học sinh, sinh viên và người học có nhu cầu, nội dung cụ thể như sau:


Chia sẻ