Nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khoa học

Chiêu sinh các lớp đào tạo, thi và cấp chứng chỉ tin học chuần quốc gia

5 tháng 3, 2018
Trường Đại học Lâm nghiệp mở các lớp đào tạo, thi và cấp chứng chỉ tin học chuẩn CNTT, phôi và chứng chỉ do Bộ GD&ĐT cấp

Mẫu Phiếu đăng ký dự thi và cấp chứng chỉ


Chia sẻ