Chức năng nhiệm vụ 3 tháng 10, 2019

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giống và Lâm nghiệp công nghệ cao

Đọc tiếp
Cơ cấu tổ chức Trung tâm giống và Lâm nghiệp công nghệ cao 3 tháng 10, 2019

Trung tâm Giống và Lâm nghiệp công nghệ cao được thành lập theo Quyết định số 757/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 17/4/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp.

Đọc tiếp
Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến Đào tạo và Du học 18 tháng 4, 2017

Sáng 12/4/2017, tại tòa nhà A7, Trường Đại học Lâm nghiệp đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến Đào tạo và Du học (TRAPAS) - Trường Đại học Lâm nghiệp.

Đọc tiếp