THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

26 tháng 5, 2020
Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo ngắn hạn năm 2020, thời gian đăng ký từ 15/6/2020, cụ thể:

- Tư vấn xây dựng dự án lâm sinh;

- Tư vấn giám sát thi công xây dựng chuyên ngành lâm sinh;

- Kỹ thuật nhân giống vô tính cây Lâm nghiệp;

- Tạo giống cây Lâm nghiệp bằng công nghệ chuyển gen

- Quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng

- Xây dựng và quản lý bản đồ tài nguyên bằng Qgis và Mapinfo

       Mọi thông tin chi tiết về các khóa đào tạo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Giống và Lâm nghiệp công nghệ cao, phòng 309 tòa nhà A3, Trường Đại học Lâm Ngiệp. 

       Hotlien: 0967.696.499 (TS. Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc TT VAHF)

       Email: giongcncln@gmail.com

 

 


Chia sẻ